منابع آزمون المپیاد ریاضی
منابع عمومی المپیاد ریاضی:

1- استراتژی های حل مسأله، آرتور انگل، ترجمه: آرش امینی، محسن جمالی، داود وکیلی، مصطفی هاشمی، بهمن اصلاح پذیر، انتشارات مبتکران

2- المپیادهای ریاضی آمریکا، تألیف: صادق بلوکی و احسان بلوکی، انتشارات اندیشه سرا

3- المپیادهای ریاضی لنینگراد، ترجمه: پرویز شهریاری. این کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

4- آشنایی با المپیاد ریاضی، تألیف: یحیی تابش، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. این کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.


منابع مرحله ی اول المپیاد ریاضی:

۱-هندسه :
هندسه مسطحه / فاطمی / کورت. این کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
این کتاب مرجع اصلی هندسه مسطحه می باشد.خواندن فصول مربوط به تبدیلات هندسی و هندسه نا اقلیدسی لازم نمی باشد.
هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد / خوشخوان / سیامک احمد پور – مصطفی مسگری مشهدی /۱ و ۲ این کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
بازآموزی و بازشناخت هندسه / مدرسه / ه.س.م.کوکس تیر/ ۱ و۲ و۳
این کتاب حاوی مسائل آموزشی مناسبی برای پرورش ذهن می باشد.

۲-ترکیبیات:
اصول و فنون ترکیبیات / فصول ۱و۲. این کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
ترکیبیات / فاطمی / علیپور/ ۱و۲و۳و۴و۷و۸
الفبای المپیادهای ریاضی و کامپیوتر در ایران/ باشگاه دانش پژوهان جوان /محمد آبادی/۱و۲و۳
ریاضیات انتخاب / مرکز نشر دانشگاهی
ترکیبیات جلد۱ / خوشخوان / ثروتی
سه کتاب اول بسیار مهم و ضروری می باشند.

۳- جبر :

مباحث و مسائل جبر در المپیاد ریاضی / خوشخوان / مهدی صفا / فصل ۱

۴- نظریه اعداد :
نظریه اعداد / فاطمی / مریم میرزاخانی/فصل ۱ تا ۶
نظریه اعداد / انتشارات خوشخوان / فصل ۱

منابع مرحله ی دوم المپیاد ریاضی:

۱- هندسه : 

هندسه مسطحه - انتشارات فاطمی - کورت
این کتاب از منابع اصلی هندسه مسطحه می باشد.خواندن فصل های مربوط به تبدیلات هندسی و هندسه نا اقلیدسی لازم نمی باشد. 
هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد- خوشخوان - سیامک احمد پور – مصطفی مسگری مشهدی -۱و۲و۳و۴و۵

۲- ترکیبیات :

ترکیبیات - فاطمی - علیپور- ۱و۲و۳و۴و۷و۸
الفبای المپیادهای ریاضی و کامپیوتر در ایران- باشگاه دانش پژوهان جوان -محمد آبادی-فصل ۴
ترکیبیات جلد ۱ و ۲- خوشخوان - ثروتی
۱۰۲ مسئله ترکیبیات - انتشارات باشگاه دانش پژوهان جوان- ثروتی

۳- جبر :

مباحث و مسائل جبر در در المپیاد ریاضی - خوشخوان - مهدی صفا

۴- نظریه اعداد :

نظریه اعداد -انتشارات فاطمی - مریم میرزاخانی-فصل های ۱ تا ۶
نظریه اعداد - انتشارات خوشخوان - فصل ۱

مهمترین منبع : آزمون های سال های گذشته است. در ادامه مطلب میتوانید سوالات مرحله اول و دوم سالهای گذشته را دریافت کنید.

سایت المپیاد ریاضی رشد کتابهای بیشتری برای آمادگی برای شرکت در المپیاد ریاضی معرفی کرده است.

دقت کنید که خواندن این کتاب ها صبر و حوصله فراوان می طلبد.

منبع: مدرسه المپیاد ایرانیان

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/dars2/10e9328c176de902f34269074578f82d.gif


سه شنبه 16 دی 1393 ، ساعت 11:47 ، تعداد
 بهترین های دانلود